www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn sine kjerneverdier.

Mobarn har egne kjerneverdier som vi skal stå for og arbeide etter.

M - edvirkning

O - msorg

B - arnefokus

A - nsvar

R - espekt

N - ærvær