www.mobarn.noVåre barnehager

Søknad om redusert foreldrebetaling i Fræna kommune

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen. På linken under finner du ytterligere informasjon vedrørende redusert foreldrebetaling.