www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn - på lag med miljøet :)

Alle Mobarns barnehager er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift.

Vi ønsker å bidra med å redusere bruken av plast i barnehagene, og også bevisstgjøre oss selv og barna på plastbruk.

Voksne har et ansvar for å være bevisst egne holdninger til plastbruk, og samtidig stimulere til gode holdninger hos barna. De vanene som barna lærer seg tidlig, vil gjerne følge dem senere i livet. 

Det brukes miljøposer i alle Mobarns 12 barnehager. Dette innebærer at hvert barn får sin egen tøypose til skiftetøy som er laget i 100% økologisk bomull.

Vi estimerer at dette tiltaket kan redusere det årlige plastforbruket i barnehagene våre med nær 1 tonn, fordelt på 730 barn. Posen merkes med barnehagen og barnets navn. Det er besluttet å ha kort hank på alle posene, for å unngå kvelningsfare. 

Enkle kjøreregler for bruk av posen:

  • Posen må være med til barnehagen hver dag
  • Manglende pose fører til at skitne/våte klær leveres tilbake uten pose
  • Posen bør ristes for sand/støv hver dag, og vaskes på maksimalt 40 grader etter behov.