www.mobarn.noVåre barnehager

Brannvernkurs for ansatte😃🚒

Vi har gjennomført årets brannverkurs for ansatte. Det består av en teoridelen og en del med øvelser.