www.mobarn.noVåre barnehager

Husk å søke om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021!

Vi minner om at frist for å søke om barnehageplass er den 15. februar, for opptak til august 2020. Lyngen har et fantastisk uteområde som innbyr til lek, utfordringer og mestring for barn i alderen 0 - 6 år. Vi har ledige plasser også til barn som bor i nabokommunene.

Orientering vedrørende avslutning av ansiennitet på andel i Mobarn

Informasjon til andelseiere i Mobarn SA: Etter styremøte i Mobarn 21.05.19 foreslår et enstemmig styre at ansiennitet på andeler skal opphøre fra 01.01.2020. I oktober var forslaget ute til høring i Mobarns 12 samarbeidsutvalg, som ga sin tilslutning til dette. Avslutning av ansiennitet på andeler krever endring av vedtekter i Mobarn SA. Vedtektsendringen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i november 2019 der denne saken ble behandlet.

Nyheter